IT_ProsjektPartner Logo
Resultater gjennom omstilling og endring

  • Ønsker du å utnytte IT bedre i din virksomhet?
  • Trenger du en nøytral rådgiver til å hjelpe deg med valg av fremtidige IT-systemer?
  • Er du ikke helt fornøyd med din IT-leverandør eller med gjennomføringen av dine IT-prosjekter?
  • Står du foran en større IT-anskaffelse, og må ha hjelp for å sikre gjennomføringen?
Vi kan hjelpe deg, spør oss om råd! Hos oss får du tilgang til rådgivere med bred erfaring fra mange private og offentlige virksomheter.

Vi er et norsk leverandøruavhengig konsulenthus innen rådgivning og prosjektledelse. Vi jobber på tvers i kundens organisasjon og avdekker potensialet til forbedringer.
Foto
   Postadresse: IT_ProsjektPartner AS, Postboks 21, 1324 Lysaker.
Email: firmapost@itpp.no Telefon: Anne Kari Engh, 957 90 342